3. seja Nadzornega odbora Občine Luče

Seja je potekala dne 17.06.2020 ob 18.00