Javno naročilo: Izgradnja male komunalne čistilne naprave (MKČN) Luče

09.05.2019 Aneta Š. (Občinska uprava) 492
09.05.2019
Javna naročila
24.05.2019 do 10:00
09.05.2019
JN002912/2019-W01
Povezava
430-4/2019
09.05.2019
Klavdij Strmčnik
tajnik@luce.si
+386 3 839 35 50