Evidentiranje (potrjevanje) podpor kandidaturi za župane in kandidatom za člane občinskih svetov

15.10.2018 Aneta Š. (Uprava) 804