Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
 • Predsednica komisije, Marija Štebe
 • Namestnica predsednice, Marija Gregorc
 • Članica, Jožica Pančur
 • Namestnica članice, Ana Kaker
 • Članica, Aneta Šiljar
 • Namestnica članice, Karmen Letnar
 • Članica, Bernardka Ajnik
 • Namestnica članice, Marta Poznič
 • Tajnik OVK, Klavdij Strmčnik
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
 • Predsednica komisije, Marija Štebe
 • Namestnica predsednice, Marija Gregorc
 • Članica, Jožica Pančur
 • Namestnica članice, Ana Kaker
 • Članica, Patricija Šuler
 • Namestnica članice, Aneta Šiljar
 • Članica, Bernardka Ajnik
 • Namestnica članice, Marta Poznič
 • Tajnik OVK, Klavdij Strmčnik