Občina Luče

Luče 106, 3334 Luče
Ciril Rosc
92082386
5883784000
SI56 0126 7010 0019 123
BSLJSI2X
SI56 0126 7467 0309 147
SI11 75663-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

03 839 35 50
03 839 35 51
obcina@luce.si

Predstavitev

1994
110
7
1490
SURS
Povezava

Predstavitev