Vloga za izdajo enkratnega dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku