Javna razgrnitev in javna obravnava območnega gozdnogospodarskega in lovsko upravljavskega načrta v ZGS OE Nazarje in pripadajočih okoljskih poročil z dodatkoma za varovana območja narave

26. 7. 2022 Aneta Š. (Občinska uprava) 23
26.07.2022
Javna naznanila in razgrnitve
02.09.2022 do 00:00
Vid Preložnik, Blaž Presečnik
vid.preloznik@zgs.si
03 839 37 70